Биорезонансна терапия, диагностика

КАКВО Е БИОРЕЗОНАНСНА ТЕРАПИЯ?

brt1

Биорезонансна терапия (БРТ) — е най-сигурният и ефективен метод за лечение на организма, без странични ефекти. За разлика от медикаментозните, тя въздейства не на химичните процеси (те са вторични), а на електромагнитните колебания и вибрации, свойственни за всички органи и системи в човека, и привеждането им към нормалното, към хармония. И по този начин, компенсира нарушените функции на тялото.

Биорезонансната терапия – това е терапия на електромагнитните колебания, с чиито структури организмът влиза в резонанс.

biotherapy

Въздействието е възможно както на клетъчно ниво, така и на ниво органи, системи на органите и цялостният организъм, така както различните нива се характеризират и управляват с различни частотно-вълнови параметри.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основната идея за прилагането на резонанса, че при правилен подбор на честотата и формата на лечебното (електромагнитното) въздействие може да засили нормалните (физиологичните) и да отслаби патологичните колебания в човешкото тяло.

Така биорезонансното въздействие може да бъде насочено както към неутрализиране на патологичните, така и към възстановяването на физиологичните колебания, нарушени при патологични състояния, т.е. за подтискане на смущения (шум) в информационното поле на тялото, без което е невъзможно да се излекува всяка болест.

Биорезонансна диагностика

Устройството НОВА II е предназначено за комплексна диагностика на сегментите на тялото. Устройството дава възможност за кратък период от време да се направи:

  • оценка на метаболитните и съответстващите регулаторни процеси на организма,
  • позволява ви да откриете текущото функционално състояние на органите и на групите органи,
  • да се предскаже риска от възникване на заболявания,
  • определяне на причините за тяхното възникване,
  • определяне на начини за възстановяване на здравето,
  • планиране на индивидуални терапевтични дейности.
  • откриване на патогенни паразити и дефицити на жизнени елементи

Диагностичния софтуер Dialog разполага с широка гама от възможности за показване на резултатите от измерванията, например, състоянието на гръбначния стълб, кръгова диаграма (аура), енергийните центрове (чакри), способността да се идентифицира динамичното състояние на организма, както за кратък период от време, така и дълговременно и т.н.

СЕРТИФИКАТИ

NOVA TYPE II EC
НОВА ТИП II ЕС
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram